Extra bouw sociale huurwoningen

De vraag naar goedkope sociale huurwoningen in onze gemeente is al lange tijd hoger dan het aanbod. Als we niets doen, worden de wachttijden voor een woning nog langer en dat is niet wenselijk. De wachttijd voor reguliere actieve woningzoekenden is nu bijna 6 jaar. Om de wachttijd te verkorten, bouwt de gemeente samen met de woningbouwcorporaties versneld extra sociale huurwoningen.

De nieuw te bouwen woningen komen beschikbaar voor alle woningzoekenden in de sociale huursector. Het besluit is tot stand gekomen op basis van gesprekken met onder andere kerkbesturen, dorpsraden, adviesraad voor het sociaal domein, woningcorporaties en de task force vanuit de raad.

Omvang

De gemeenteraad heeft de doelstelling uitgesproken om tussen 2016 en 2020 in totaal 150 tot 200 extra sociale huurwoningen te realiseren. Deze aantallen gaan niet gehaald worden op de vier voorgestelde locaties. De gemeente is in gesprek, en zal ook in gesprek blijven, met projectontwikkelaars om binnen bestaande woningbouwprojecten extra sociale huurwoningen te realiseren. Dat heeft er op dit moment al toe geleid dat er in De Oevers in Roelofarendsveen 14 extra sociale huurwoningen worden gerealiseerd.

Op 17 januari 2017 heeft het college het besluit genomen om de Traject omgevingsparticipatie (TOP) trajecten op te starten voor de locaties in Woubrugge (Van Egmond), Leimuiden (Connexxionterrein) en Roelofarendsveen (Schoolbaan). Het doel is te komen tot een open en transparant besluitvormingsproces.

Archief